O Z N A M

Prosíme rodičov, ktorí uhrádzajú poplatok za materskú školu cez účet, aby do poznámky zadávali meno svojho dieťaťa a názov triedy, ktorú navštevuje.

                                                                Ďakujeme za pochopenie ☺


Rýchly kontakt

ZŠ  s  MŠ

elokované pracovisko 

MŠ Hradná 335

03301 Liptovský Hrádok

Zavolajte, napíšte nám

0904 734 231 
044 5222 594
email: hradnaskolka@gmail.com