4. trieda

VČIELKY

1. Michaela Borsíková

2. Marek Blahút

3. Alex Janovčík

4. Alexandra Feriancová

5. Lucia Mikolajová

6. Michal Perašín

7. Katarína Kollárová

8. Terézia Chovanová

9.  Katarína Fridmanová

10. Michaela Somorová

11.  Nina Lizuchová

12. Michaela Janovčíková

13. Samuel Čupka

14. Matej Baláž

15. Michaela Lehotská

16. Martin Kalousek

17. Patrik Podhorský

18. Bruno Jurík