Triedy

1. trieda - Kuriatka → Milota PEŤOVKOVÁ a Elena VÍTKOVÁ

2. trieda - Ježkovia → Bc. Elena JURČOVÁ a Eva RYBÁROVÁ

3. trieda - Žabky → Mgr. Miroslava CAMBEROVÁ a Renáta SPIŠÁKOVÁ

4. trieda - Včielky → Mgr. Zuzana PALENČÁROVÁ JABLONICKÁ a Bc. Emília KAPITÁŇOVÁ

5. trieda - Sovičky → Marta STRAPOŇOVÁ a Bc. Katarína ŽIŠKOVÁ