Personálne zabezpečenie

Náš tím tvoria

Pedagogickí zamestnanci

Eva Rybárová

Bc. Elena Jurčová

Elena Vítková

Milota Peťovková

Marta Strapoňová

Bc. Katarína Žišková - zástupkyňa raditeľa školy

Bc. Emília Kapitáňová

Mgr. Miroslava Camberová

Renáta Spišáková

Mgr. Zuzana Palenčárová Jablonická

Prevádzkoví zamestnanci

Pavel Fiačan - údržbár / školník

Božena Jurščáková - upratovačka

Zdenka Mikušová - upratovačka

Zamestnanci školskej jedálne

Zuzana Repčeková - vedúca ŠJ

Lenka Moravčíková - hlavná kuchárka

Kvetoslava Papajová - pomocná sila

Anna Užíková - pomocná sila