1. trieda

KURIATKA

1. Tomáš Miklovič

2. Eliška Balážová

3. Matej Ilavský

4. Matej Michako

5. Michaela Kudroňová

6. Sandra Zázrivá

7. Dominik Laco

8. Zuzana Palenčárová

9. Martin Taraba

10. Paula Baďová

11. Klaudia Šintajová

12. Oliver Puška