2. trieda 

JEŽKOVIA

1. Anna Vandriaková

2. Zoja Strapoňová

3. Paula Vozáriková

4. Martin Krúpa

5. Alex Kubáň

6. Alžbeta Kolláriková

7. Kristián Kazár

8. Dominika Račková

9. Tomáš Tréger

10. Natália Bartíková

11. Mathias Duong

12. Juraj Martinisko

13. Simon Michal Stacho

14. Sára Navrátilová

15. Katarína Fejková

16. Sofia Kramárová