O Z N A M Y    P R E    R O D I Č O V

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hradná v Liptovskom Hrádku oznamuje, že od 02. 05. 2019  do 31. 05. 2019 sa uskutoční zápis detí do MŠ na školský rok 2019/2020 len na základe podania  prihlášky v MŠ Hradná v Liptovskom Hrádku. Prihlášku si môžete stiahnuť na stránke→ mshradna.webnode.sk alebo v budove MŠ Hradná, v kancelárii ZRŠ.

Rýchly kontakt

ZŠ  s  MŠ

elokované pracovisko 

MŠ Hradná 335

03301 Liptovský Hrádok

Zavolajte, napíšte nám

0904 734 231 
044 5222 594
email: hradnaskolka@gmail.com