O Z N A M Y    P R E    R O D I Č O V

Riaditeľ ZŠ s MŠ Hradná 342 Liptovský Hrádok oznamuje, že na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu sú plošne zatvorené všetky školy a školské zariadenia

od pondelka 16.3.2020 do odvolania!

Žiadame deti, žiakov a hlavne rodičov, aby k tejto mimoriadnej udalosti pristupovali zodpovedne a riadili sa pokynmi, ktoré štátne orgány zverejňujú a budú ďalej zverejňovať v médiách.Rýchly kontakt

ZŠ  s  MŠ

elokované pracovisko 

MŠ Hradná 335

03301 Liptovský Hrádok

Zavolajte, napíšte nám

0904 734 231 
044 5222 594
email: hradnaskolka@gmail.com