O Z N A M Y    P R E    R O D I Č O V

        LYŽIARSKY VÝCVIK → Prosíme rodičov, aby si   na   stránke WWW.PEPESKI.SK 

zapisovali deti na lyžiarsky výcvik prostredníctvom online formulára.

Rýchly kontakt

ZŠ  s  MŠ

elokované pracovisko 

MŠ Hradná 335

03301 Liptovský Hrádok

Zavolajte, napíšte nám

0904 734 231 
044 5222 594
email: hradnaskolka@gmail.com