Triedyod 08.  01.  2018

1. trieda - Kuriatka → Milota PEŤOVKOVÁ a Bc. Elena  JURČOVÁ

2. trieda - Žabky → Mgr. Miroslava CAMBEROVÁ a Eva RYBÁROVÁ

3. trieda - Včielky → Mgr. Zuzana PALENČÁROVÁ JABLONICKÁ a Bc. Emília KAPITÁŇOVÁ

4. trieda - Sovičky → Marta STRAPOŇOVÁ a Bc. Katarína ŽIŠKOVÁ