Triedy

1. trieda - Kuriatka → Mgr. Zuzana Palenčárová Jablonická; Marta Strapoňová


2. trieda - Žabky → Milota Peťovková; Bc. Katarína Žišková

3. trieda - Včielky → Mgr. Miroslava Camberová; Eva Rybárová

4. trieda - Sovičky → Bc. Emília Kapitáňová; Bc. Elena Jurčová