4. trieda

SOVIČKY

1. Jaroslav Brna

2. Lenka Gajdošová

3. Anna Eštočinová

4. Matúš Urban

5. Pavol Lenko

6. Peter Lenko

7. Ema Rajniaková

8. Tomáš Sekan

9. Marco Majerčík

10. Peter Račko

11. Adam Šípka

12. Emma Adlová

13. Kamila Lehotská

14. Šimon Jurík

15. Sebastián Lehotský

16. Eliška Vargová

17. Anna Mária Lacková

18. Miroslava Špiaková

19. Sofia Lehotská

20. Martin Chobot

21. Michaela Borsíková

22. Marek Blahút

23. Alex Janovčík

24. Nicolas Kohányi

25. Alena Kyselová