3. trieda

VČIELKY

1.   Alexandra Bezáková

2.  Juraj Horník

3.  Rebaka Fáziková

4.  Juraj Kapriš

5.  Marcus Kevin Krúpa

6.  Anna Mária Machynová

7.  Amélia Tarčoňová

8.  Lucia Vandriaková

9.  Tomáš Rosenberger

10. Branislav Čatloš

11. Patrik Moravčík

12. Ján Lehotský

13. Michaela Harská

14. Charlotte Ella Bella

15. Anna Vandriaková

16. Zoja Strapoňová

17. Vivien Štrkolcová

18. Oliver Puška

19. Paula Vozáriková

20. Martin Krúpa

21.  Alex Kubáň

22. Alžbeta Kolláriková

23. Kristián Kazár

24. Dominika Račková

25. Simon Stacho