Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ: Bc. Katarína Žišková

Konzultačné hodiny pre rodičov a verejnosť denne od 11.00 do 12.00 hod.; prípadne podľa dohody.

Kontakt

Základná škola s materskou školou

elokované pracovisko 

MŠ Hradná 335

03301 Liptovský Hrádok 

+421 904 734 231

+421 44 522 25 94 

hradnaskolka@gmail.com