Denný režim

6.30 - 8.00/8.20                   Hry a činnosti podľa výberu detí,  

8.00/8.20 - 8.20 /8.40         Pohybové a relaxačné cvičenie

8.20/8.40 - 8.50/9.10           Desiata 

8.50/9.10-9.30 / 9.50           Vybraná vzdelávacia aktivita

9.30/9.50 - 11.20/11.40         Pobyt vonku 

11.20 - 14.20                          Obed a odpočinok 

14.20/14.40 - 14.50/15.10     Olovrant 

14.40/15.10 - 15.00/15.10      Vybraná vzdelávacia aktivita - Podľa voľby učiteľky a                                                 na základe potreby zopakovať, utvrdiť už známy                                                           obsah zohľadňujúci profiláciu MŠ

15.00/15.10 - 16.30               Krúžkové činnosti, hry a činnosti podľa výberu detí