Personálne zabezpečenie

Náš tím tvoria

Pedagogickí zamestnanci 

Eva Rybárová

Bc. Elena Jurčová

Milota Peťovková

Marta Strapoňová

Bc. Katarína Žišková - zástupkyňa riaditeľa školy

Bc. Emília Kapitáňová

Mgr. Miroslava Camberová

Mgr. Zuzana Palenčárová Jablonická

Prevádzkoví zamestnanci

Pavel Fiačan - údržbár / školník

Božena Jurščáková - upratovačka

Zdenka Mikušová - upratovačka

Zamestnanci školskej jedálne

Zuzana Repčeková - vedúca ŠJ

Lenka Moravčíková - hlavná kuchárka

Kvetoslava Papajová - pomocná sila

Anna Užíková - pomocná sila