Darujte MŠ 2% z Vašej dane

Vážení rodičia a priatelia našej materskej školy,

aj v tomto školskom roku si Vás dovoľujeme osloviť so žiadosťou o darovanie 2 (3)% z daní. Podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. máte možnosť rozhodnúť sa, kam pôjde zákonom stanovený % podiel z Vašich daní za rok 2018. Všetky získané finančné prostriedky budú investované do skvalitnenia práce materskej školy a na nákup učebných pomôcok. 

Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme.