1. trieda

KURIATKA

1. Tomáš Miklovič

2. Eliška Balážová

3. Matej Ilavský

4. Matej Michalko

5. Michaela Kudroňová

6. Sandra Zázrivá

7. Pavel Staroň

8. Dominik Laco

9. Zuzana Palenčárová

10. Martin Taraba

11. Paula Baďová

12. Klaudia Šintajová

13. Kamil Kmetík

14. Sára Navrátilová

15. Katarína Fejková

16. Sofia Kramárová

17. Monika Podoláková